Lymfactin

Lymfactin strävar efter att bli den första behandlingen som kan bota lymfödem, som orsakats av bröstcancerbehandling

Lymfödem är en kronisk och fortskridande svullnad som förorsakas av det lymfatiska systemets otillräckliga funktion. Det är en invalidiserande sjukdom som förändrar utseendet och försämrar märkbart patientens livskvalitet. Botande behandling finns inte

Läkemedelsprövningar

Genom att kombinera en lymfkörteltransplantationsoperation med Lymfactin-behandling, eftersträvas ett återställande av det skadade lymfatiska systemet, som uppkommit till följd av bröstcancerbehandling, och därmed minska svullnaden i armen. För tillfället rekryteras inga patienter till dessa läkemedelsprövningar. Information om nya läkemedelsprövningar publiceras på denna och på Herantis Pharma Oyj:s webbplats (www.herantis.com)

Mer information om prövningarna

Information om Lymfactin

Lymfactin-prövningsprodukt utvecklas som behandling för sekundärt lymfödem som uppkommit till följd av bröstcancerbehandling. Lymfactin, som utvecklats i Finland vid Helsingfors universitet, baserar sig på en naturlig tillväxtfaktor hos människan.

Mer information om Lymfactin

Sekundärt lymfödem

I sekundärt lymfödem har det lymfatiska systemet skadats lokalt till exempel till följd av cancerbehandling. Skadorna i det lymfatiska systemet förhindrar det normala lymfflödet via lymfkärl, vilket leder till att lymfvätska ansamlas i extremiteten och orsakar en fortskridande svullnad. Lymfödem förekommer hos 10 – 30 % av de bröstcancerpatienter som genomgått en bröstcanceroperation där lymfkörtlar avlägsnats från armhålan.