Lymfactin - Sekundärt lymfödem

Cancerbehandlingar, såsom operation och strålbehandling, kan skada det lymfatiska systemet och på så sätt predisponera patienten för sekundärt lymfödem (också känd som lymfsvullnad). I lymfödem förhindrar skadorna i det lymfatiska systemet det normala lymfflödet, vilket leder till att lymfvätska ansamlas i extremiteten. Lymfödem förekommer hos 10 – 30 % av de bröstcancerpatienter, som genomgått en bröstcanceroperation där lymfkörtlar avlägsnats från armhålan. Även efter avlägsnandet av sentinella lymfkörtlar från armhålan förekommer lymfödem hos 4 – 10 % av patienterna.
Symptomen i lymfödem är extremitetens tilltagande svullnad, försämrad rörlighet i extremiteten, tilltagande uppkomst av bindväv och långvarig smärta. Det är en invalidiserande sjukdom som förändrar utseendet och försämrar märkbart patientens livskvalitet. Många patienter lider även av återkommande infektioner i armens mjukvävnad. I Europa och USA diagnosticeras årligen ungefär 150 000 lymfödemfall, som orsakats av cancerbehandling. I Finland har ca 10 000 bröstcancerpatienter sekundärt lymfödem.
Det finns inga marknadsgodkända läkemedel som behandling mot lymfödem. Nuvarande behandlingar, såsom använding av en kompressionsärm, lymfterapi och motion, kan lindra symptomen. Som behandling av sjukdomen kan även kirurgi som reparerar det lymfatiska systemet, en lymfkörteltransplantationsoperation, övervägas.
Enligt Medicine doktor Tiina Viitanens doktorsavhandling förbättrades lymfflödet hos ungefär en tredjedel av de undersökta patienterna efter en lymfkörteltransplantationsoperation under uppföljningstiden på 6 – 24 månader. Ungefär hälften av patienterna kunde antingen minska användningen av kompressionsärmen eller helt och hållet avstå från kopmressionsärmen efter operationen. Doktorsavhandlingen kan läsas HÄR.