Lymfactin - Tietoa Lymfactinista

Osa rintasyöpäpotilaista kärsii yläraajan voimakkaasta turvotuksesta eli lymfaturvotuksesta, joka johtuu rintasyövän hoitoon liittyvistä kainaloimusolmukkeiden poistosta tai sädehoidosta.

Lymfactin on suomalainen tutkimusvaiheessa oleva lääkeaihio, jota kehitetään lymfaturvotuksen hoitoon. Kliinisissä potilastutkimuksissa selvitetään, onko Lymfactin tehokas ja turvallinen lääke rintasyöpähoidon aiheuttaman sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidossa, kun se yhdistetään tavanomaiseen kirurgiseen hoitoon eli imusolmukesiirtoleikkaukseen.

Sekundäärinen lymfaturvotus johtuu imuteiden vaurioista. Kuvassa imutiet on esitetty vihreänä verkostona.

 

Lymfactinia on jo tutkittu ensimmäisen vaiheen kliinisissä potilastutkimuksissa ja potilaiden rekrytointi toisen vaiheen tutkimukseen on päättynyt

Lymfactinia on tutkittu potilailla Suomessa tehdyssä ensimmäisen vaiheen kliinisessä
tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 15 potilasta, joista kolme ensimmäistä sai pienemmän ja 12 jälkimmäistä potilasta suuremman Lymfactin-annoksen. Molemmat Lymfactin-annostasot ovat olleet tutkimuksen yhden vuoden seurantajakson perusteella hyvin siedettyjä ja turvallisia. Ensimmäisen vaiheen lääketutkimus jatkuu vielä pitkäaikaisseurannalla viiden vuoden ajan leikkauksesta.

Kaksoissokkoutetun ja lumelääkekontrolloidun Vaiheen 2-lääketutkimuksen potilasrekrytointi on päättynyt. Tutkimus jatkuu 12 kuukautta kestävällä potilaiden seuraamisella, minkä jälkeen sokkoutus puretaan ja tulokset analysoidaan. Tämän jälkeen tutkimus jatkuu potilaiden pitkäaikaisseurannalla, missä tutkitaan sekä hoidon turvallisuutta että tehoa. Toisen vaiheen tutkimuksessa käytettiin ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa käytettyä korkeampaa ja turvalliseksi todettua Lymfactin-annostasoa.

 

Lymfactinin toiminta perustuu ihmisille luontaiseen kasvutekijään

Lymfactin on uudentyyppinen lääkevalmiste, niin kutsuttu geeniterapiavalmiste, jonka avulla potilaaseen siirretään haluttu geeni eli perintötekijä. Lymfactinin tapauksessa siirretty geeni on ihmisen elimistössä myös luontaisesti oleva geeni. Siirretyn geenin avulla potilaan elimistö tuottaa paikallisesti ja väliaikaisesti, noin 2-3 viikon ajan, ihmisille luontaista ja imusuonten kasvulle välttämätöntä VEGF-C-imusuonikasvutekijää (vascular endothelial growth factor C). Hoito Lymfactin-tutkimusvalmisteella ei muuta ihmisen perintötekijöitä. Lymfactin perustuu akatemiaprofessori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön kansainvälisesti arvostettuun tutkimustyöhön Helsingin yliopistossa.

Prekliinisten tutkimusten perusteella Lymfactinin annostelu edistää uusien toimintakykyisten imuteiden kasvua. Se korjaa imujärjestelmän vaurioita, jotka ovat johtaneet sekundääriseen lymfaturvotukseen.

 

Alla olevassa videossa kerrotaan tarkemmin Lymfactinin toimintamekanismista.

 

Lymfactin-hoito pohjautuu luonnossa yleisesti esiintyvään adenovirukseen. Lymfactinin sisältämää adenovirusta on muokattu siten, että se ei kykene jakautumaan eikä siten aiheuta adenovirukselle tyypillistä virusinfektiota-oireita, kuten esimerkiksi hengitystieinfektiota (flunssaa). Virukseen on geenimuokkauksen avulla lisätty ihmiselle luontainen VEGF-C-imusuonikasvutekijän geeni.

Adenovirukseen pohjautuvia lääkevalmisteita on kehitetty kymmenien vuosien ajan ja tutkittu sadoissa kliinisissä tutkimuksissa. Adenoviruspohjaisia lääkkeitä ei ole rutiinikäytössä länsimaissa ja siksi niiden pitkäaikaisvaikutukset ovat vielä tuntemattomia.